Täkttillstånd

De flesta material-täkter kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken. Täkter av torv för energiutvinning är tillståndspliktiga enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter och täkter på havsbotten enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.