Förklaring till strandskyddets förbudsregler

Här går vi igenom vad som gäller enligt miljöbalken (7 kapitel, 15 §) och delar av tillhörande kommentarer i miljöbalkspropositionen.

Start

Lagstiftning

Bakgrund