Biotopskyddsområden

Biotopskyddsområde kan användas för att skydda små mark- och vattenområden, biotoper. Här hittar du bland annat en handbok och beskrivningar av 23 biotoptyper som kan omfattas av biotopskydd.

Start

Lagstiftning

Bakgrund