Skyddsvärda statliga skogar

Det pågår ett arbete att ge skyddsvärda statliga ägda skogar formellt skydd. Det baseras på inventeringar som Naturvårdsverket och länsstyrelserna redovisade 2004. Här publicerar vi ursprungsrapporterna. Vilka områden som är skyddade framgår av kartverktyget Skyddad natur.