Inrätta kommunala naturreservat

Kommuner kan på eget initiativ inrätta naturreservat. De kan få bidrag för att skaffa mark och dessutom kan medel från LONA, den lokala naturvårdssatsningen, användas för att förbereda kommunernas naturreservat.