Natura 2000: Fåglar

Naturvårdsverket fattade beslut om vägledningarna för de svenska fåglarna i Fågeldirektivet 2003.