Vägledningar till hjälp för länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter kopplat till Natura 2000. - Naturvårdsverket

Natura 2000 i Sverige

Naturvårdsverket samordnar arbetet med Natura 2000 i Sverige. Vi ger ut vägledningar till hjälp för länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter.