Åtgärder för friluftsliv och besökare på Gotska Sandön

Åtgärder för friluftsliv och besökare samt skötselåtgärder för bevarande av natur- och kulturmiljö i Gotska sandöns nationalpark.