Åtgärder på träd i offentliga miljöer

Här hittar du vägledning om vad du bör tänka på om du planerar att vidta åtgärder på träd.

Vägledning

Bakgrund