Innehåll i en miljökonsekvensbeskrivning (verksamheter och åtgärder)

En bra miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har påverkats av samrådsprocessen och det är lätt att läsa sig till hur processen med att ta fram dokumentet har gått till.