Ekosystemtjänster i miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

Enkla tips och exempel om att integrera ekosystemtjänstperspektiv i en miljökonsekvensbeskrivning.

Start

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund