Social hänsyn vid upphandling för att skapa naturnära jobb

Här finns en del underlag för den länsstyrelse eller kommun som vill skapa naturnära jobb genom att ställa krav vid upphandling eller annan anskaffning.