Skapa naturnära jobb genom samverkan med Skogsstyrelsen

Här beskrivs hur länsstyrelser och kommuner kan samverka med Skogsstyrelsen för att skapa naturnära jobb.