Inventering av lämpliga arbetsuppgifter för naturnära jobb

Inför att en länsstyrelse eller kommun ska anordna naturnära jobb, behöver arbetsuppgifter inventeras. Här ges förslag på hur man kan tänka kring detta.