Länsstyrelsen eller kommunen anordnar naturnära jobb

Här ges förutsättningar, tips och erfarenheter för den länsstyrelse eller kommun som vill anordna naturnära jobb.