Vägledning att anordna gröna jobb

Vägledning för länsstyrelser att anordna gröna jobb. Kan även användas av andra organisationer som har arbetsuppgifter i form av olika miljöåtgärder.

Vägledning

Bakgrund