Budskap för arbetet med grön infrastruktur

Gemensamma budskap för länsstyrelsernas arbete med grön infrastruktur med tillhörande illustrationer.

Vägledning

Bakgrund