Underlag för beräkningar av miljörelaterade kostnader och nyttor

Miljömålsmyndigheternas gemensamma prisdatabas. Stöd för att ta fram miljörelaterade kostnader och nyttor i samhällsekonomiska analyser.

Vägledning

Bakgrund