Beräkna med schablonvärden

Stöd för att ta fram miljörelaterade kostnader och nyttor i samhällsekonomiska analyser.

Vägledning

Bakgrund