Argumentsamling för minskad användning av plastbärkassar

En samling argument som kan användas för att utforma budskap kring plastbärkassars miljöpåverkan. Här finns även argument om fördelar med en minska förbrukning och som kan göras för att minska förbrukningen av plastbärkassar.