Tillsyn av konstgräsplaner

För att minska miljöpåverkan från konstgräsplaner rekommenderar Naturvårdsverket verksamhetsutövare att ta fram en åtgärdsplan.

Sidan senast uppdaterad: 3 juni 2019Sidansvarig: Elisabeth Österwall