Anläggning, underhåll och skötsel av konstgräsplaner

Vägledning om verksamhetsutövarens ansvar och skyldigheter med fokus på minskad spridning av mikroplaster.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 14 april 2020Sidansvarig: Elisabeth Österwall