Avverkning av skyddsvärda träd

Om du vill avverka ett gammalt grovt träd, ett skyddsvärd träd, bör du först göra en anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken till Länsstyrelsen då det riskerar att väsentligen ändra naturmiljön.

Start

Lagstiftning

Bakgrund