Vägledning om grön infrastruktur

Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur är en viktig åtgärd i det svenska arbetet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Här hittar du tidplan och riktlinjer för arbetet med att ta fram planerna.