Vägledning om grön infrastruktur

Riktlinjer och tidplan för länsstyrelsernas arbete med att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.

Start

Bakgrund