Ekosystemansatsen – en arbetsmetod för att bevara och hållbart nyttja naturresurser

Målet med Ekosystemansatsen är att bevara och nyttja biologisk mångfald hållbart samt att nyttan av genetiska resurser ska fördelas på ett rättvist sätt.