Ekologisk kompensation

Handbok med vägledning till miljöbalkens bestämmelser om kompensation vid förlust av naturvärden.