Exempel på informationsmängder inom de olika informationstyperna

Sidan senast uppdaterad: 7 februari 2018Sidansvarig: Ulrika Domellöf Mattsson