Programområde Jordbruksmark

Denna information om undersökningstyper ersätter de dokument i ämnet som fram till mars 2007 ingick i Handbok för miljöövervakning.

Sidan senast uppdaterad: 26 februari 2016Sidansvarig: Anna Lena Carlsson