Programområde Hälsorelaterad miljöövervakning

Hälsorelaterad miljöövervakning omfattar långsiktig övervakning av miljöfaktorer i den omgivande miljön som kan påverka människors hälsa.

Sidan senast uppdaterad: 4 juli 2019Sidansvarig: Karin Norström