Kvalitetssystem för samordnad miljöövervakning - Naturvårdsverket

Kvalitetssystem för samordnad miljöövervakning

Resultaten från miljöövervakningen ska vara relevanta, tillförlitliga och tillgängliga. För att kunna tillgodose dessa krav har ett kvalitetssystem utvecklats för den samordnade miljöövervakningen.

Sidan senast uppdaterad: 14 november 2017Sidansvarig: Anders Foureaux