Regionindelning av skogslandskapet - Naturvårdsverket

Regionindelning av skogslandskapet

Skogens och skogsmarkens egenskaper skiljer sig kraftigt mellan olika delar av Sverige. Det beror främst på skillnader i klimatet.