Grova träd och mulmträd i skogslandskapet - Naturvårdsverket

Grova träd och mulmträd i skogslandskapet

Många av skogslandskapets arter är beroende av mycket grova träd eller av mulmträd (träd som blivit ihåliga genom rötning inifrån). Sådana träd förekommer betydligt sparsammare i dag än på 1800-talet. Här finns jämförvärden och avvikelseklasser för antalet grova träd och mulmträd per hektar