Gammelskog - Naturvårdsverket

Gammelskog

Skog som är äldre än 130–150 år kan betecknas som gammelskog. Sådana skogars andel av skogslandskapets areal är avgörande för många arters möjligheter att överleva.