Död ved i skogslandskapet - Naturvårdsverket

Död ved i skogslandskapet

Kullfallna trädstammar (lågor), torrträd och annan död ved har blivit en bristvara i nutidens skogslandskap. Det har gått ut över en stor mängd arter som på ett eller annat sätt är beroende av sådan ved. Här används i första hand antalet lågor som mått på mängden död ved.