Bedömningsgrunder för skogslandskapet - Naturvårdsverket

Bedömningsgrunder för skogslandskapet

De bedömningsgrunder som presenteras här är till för att underlätta tolkningar av kemiska och biologiska data om skog och skogsmark. Skogslandskapet och dess fauna och flora påverkas framför allt av skogsbruket men också av föroreningar som tillförs via atmosfären.