Organiska miljögifter i sediment

Tabell 30 i Naturvårdsverkets rapport 4914 (1999) Bedömningsgrunder för miljökvalitet – Kust och hav har ändrats.