Bedömningsgrunder för miljökvalitet

Data om miljökvalitet blir inte meningsfulla förrän vi har något att jämföra dem med. Först då kan vi bedöma om siffrorna är goda eller dåliga nyheter. Bedömningsgrunder för miljökvalitet för skog, odlad mark, förorenade områden, grundvatten, sjöar, vattendrag samt kust är ett klassificeringssystem som ska göra det lättare att tolka data om hur miljön mår.

Sidan senast uppdaterad: 24 september 2018Sidansvarig: Maria Hall Diemer