Att registrera sig enligt EMAS

När miljökontrollanten har godkänt miljöledningssystemet och miljöredovisningen ska organisationen/företaget registrera sig hos Naturvårdsverket.