Rapportering av luftkvalitetsdata

Kommunerna ska varje år rapportera resultat från mätning, modellberäkning och/eller objektiv skattning till Naturvårdsverkets datavärd. Datavärdskapet för luft innehas av SMHI.