Överskridanden av miljökvalitetsnormerna 2014

Under 2014 överskreds miljökvalitetsnormerna i ett antal kommuner i Sverige. Överskridandena ska rapporteras till Naturvårdsverket, som gör en bedömning av om åtgärdsprogram behöver tas fram.