Miljökonsekvens­beskrivning av verksamheter och åtgärder

En verksamhetsutövare som vill ha tillstånd att anlägga, driva eller ändra en verksamhet enligt vissa bestämmelser i miljöbalken ska bedöma miljökonsekvenserna och sammanställa en miljökonsekvens­beskrivning (MKB).