Särskild handling

För att öka transparensen kring miljöbedömning och plan/programprocess finns krav på att redovisa och motivera de ställningstagande som gjorts i en särskild handling.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 5 juli 2018Sidansvarig: Ann Åkerskog