Särskild handling

En särskild handling bidrar till att öka transparensen kring miljöbedömning och plan/programprocess.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund