Miljökonsekvensbeskrivningen i den strategiska miljöbedömningen

Miljökonsekvensbeskrivningen är ett viktigt beslutsunderlag som redovisar miljöeffekter av planförslag och alternativ.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund