Miljökonsekvensbeskrivningen i den strategiska miljöbedömningen

Miljökonsekvensbeskrivningen är ett viktigt beslutsunderlag vid framtagande och antagande av plan eller program som redovisar miljöeffekter av plan/programförslag och alternativ.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 5 juli 2018Sidansvarig: Ann Åkerskog