Integrera klimataspekten i strategisk miljöbedömning

Här finns stöd i form av exempel på frågor som kan vara relevanta att ställa utifrån klimatsynpunkt under den strategiska miljöbedömningen.