Kumulativa effekter

Det är viktigt att ta fram underlag som gör det möjligt att bedöma hur olika effekter samverkar och ger kumulativa effekter.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund