Hänsyn till miljömål

Det finns krav på att hänsyn ska tas till relevanta miljömål och på redovisning i miljökonsekvensbeskrivningen.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 5 juli 2018Sidansvarig: Ann Åkerskog