Syftet med miljöbedömningar

Syftet med miljöbedömningar är att integrera miljöaspekter i planering och beslutfattande så att en hållbar utveckling främjas.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 1 juli 2019Sidansvarig: Ann Åkerskog