Undersökning

Om frågan om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan inte är bestämd ska denna fråga bestämmas genom en undersökning.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund