Undersökning

Undersökning enligt 6 kap. miljöbalken är att utreda om en verksamhet eller åtgärd kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 8 juli 2019Sidansvarig: Elin Andersen