Ekologisk kompensation i specifik miljöbedömning

Ekologisk kompensation kan bli aktuellt i samband med prövningar enligt miljöbalken och behöver hanteras i miljöbedömningen.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund